Podpořte Trololol v jeho další existenci. POŠLETE SMS S TEXTEM TROL na 90011 a za 9 Kč měsícně získáte řadu výhod, my tím pokryjeme náklady na provoz webu. Přečtěte si více...

Podmínky o užívání Unstoppable Trololol

autor: Autoři Trololol.cz

Smlouva o poskytnutí služeb prémiové verze Unstoppable Trololol

uzavřená s využitím § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, 

 

mezi 

David Marák

Podivice 33

683 21 Pustiměř

IČO 87386399

DIČ CZ8803115167

Bakovní spojení: 2083553063/0800

dále jako Trololol.cz


a

zájemcem identifikovaným dle emailové adresy, který službu objednává. K emailové adrese je napárován účet Unstoppable Trololol, který službu zaštiťuje. Dále jako Předplatitel.

 

PŘEDMĚT SMLOUVY

(1) Tato smlouva vymezuje obsah služeb, které poskytuje placená verze internetového portálu Trololol.cz a všech portálů, které k ní náleží. Placená verze se nazývá Unstoppable Trololol.

(2) Obsahem smlouvy je poskytnut Předplatiteli alespoň 1 příspěvek za každý den, který bude součástí Unstoppable Trololol a bude k dispozici spektru placených čtenářů. Tento příspěvek může být volně šiřitelný a  Trololol.cz nemusí být jeho autor. Smyslem tohoto příspěvku je nabídnout obsah, který může čerpat z volně dostupných zdrojů, ovšem nebude poskytovat komiksy, na které se vztahují autorská práva a jsou poskytovány bezplatně. Smyslem je nabídnout ty komiksy či díla, která nemají jednoznačného autora, a nebo mají určeného autora, ovšem Trololol.cz provedlo následné seskupení tohoto obsahu do specifické formy a počtu, případně Trololol provedlo překlad nebo doplnění obsahu. 

(3) Obsahem smlouvy je dále poskytnutí Předplatiteli funkce webu, které nejsou jasně konkretizované a které určilo Trololol.cz jako rozšířené. Trololol si vyhrazuje právo tyto funkce využít i pro neplacenou verzi v rozsahu a formě, kterou uzná za vhodné.

(4) Trololol.cz se zavazuje poskytnout předplatiteli stránku Trololol.cz a všechny jeho odnože bez reklam. Reklamami se rozumí reklamy, které zadal inzerent nebo zprostředkovala inzerentní síť. Jedinou reklamou, která se může na každé jednotlivé stránce nacházet, je jeden (1) blíže nespecifikovaný banner odkazující na obsah či služby, které bezprostředně souvisí s internetovým portálem Trololol.cz a jeho přiřazenými odnožemi. Jde o tedy o reklamu, která propaguje služby či obsah spjatý se stránkámi.

(5) Trololol.cz si vyhrazuje právo jakkoliv změnit cenu, za kterou je tato prémiová služba nabízena, a to bez předchozího upozornění. Ovšem v takovém kontextu, že platbu musí vždy provést Předplatitel a Předplatitel není povinen tuto platbu v případě nesouhlasu provést jakož i není touto platbou ve vztahu k Trololol.cz Předplatitel dlužníkem. V případě neprovedení platby bude služba zrušena k výročnímu dni, kterým je vždy následující den po jednom kalendářním roce, po kterém tato služba běžela. Úprava ceny bude platná vždy k dalšímu nejbližšímu obobí pro její zaplacení, podle aktuální frekvence platby.

(6) Služba nabývá platnost pouze v případě, že došlo k jejímu uhrazení. V případě neuhrazení služby nedojde k její aktivaci či prodloužení.

(7) Do 14 dnů má předplatitel právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy provede Předplatitel vyplněním písemné žádosti, kterou zašle korespondenčně na uvedenou adresu v horní části těchto podmínek. Násleně bude Předplatiteli vrácena částka, která odpovídá celá sumě po odečtu uplynulých dní a po odečtu poplatků spojených s transakcí.

(8) Trololol.cz si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy a ponechat si finance za zprostředkování služby v případě, že Předplatitel porušuje zásady o vystupování v diskuzích nebo provádí soustavonou činnost, která se snaží poškodit dobré jméno Trololol.cz nebo se snaží poškodit či znepřístupnit služby, které nabízí služba Unstoppable Trololol a Trololol.cz včetně všech odnoží této stránky. Touto činností se mimo jiné rozumí i činnost, kdy Předplatitel soustavně prezentuje obsah zprostředkovaný v Unstoppable Trololol na jiné stránce nebo stránkách. Touto činností se však nerozumí sdílení obsahu jakožto uživatele na vlastní zdi sociální sítě.

(9) Služba Unstoppable Trololol eviduje vaši IP adresu, přičemž Trololol.cz si vyhrazuje právo zablokovat Předplatiteli z části či zcela tuto službu v případě, že bude v této službě evidováno velké množství rozličných IP adres a míst, ze kterých došlo k připojení k účtu Unstoppable Trololol. Předplatitel si je vědom, že službu může využívat výhradně on a jakémukoliv zprostředkování služby druhé osobě se vystavuje riziku zablokování této funkce bez možnosti náhrady.

(10) Trololol.cz se zavazuje poskytnout všechny uvedené služby Unstoppable Trololol. V případě technických problému serveru není Trololol.cz povino Předplatiteli poskytnout náhradu za nefunkční službu za předpokladu, že tato služba nebyla funkční déle jak 24 hodin během jednoho kalendářního týdne. Za předpokladu, že došlo ke znepřístupnění služby v důsledku technické závady, která trvala délé jak 24 hodin nebo se tnepřístupnění opakovalo vícekrát v menších intervalech během jednoho kaneldářního týdne, bude Trololol.cz poskytovat náhradu v podobě přičtení ušlých hodin k aktuálnímu výročnímu dni, kdy tato služba končí každému Předplatiteli nebo poskytne Předplatiteli jinou adekvátní náhradu. Toto neplatí, dojde-li k přerušení služby zásahem tzv. vyšší moci.

(11) Zásady o vystupování v diskuzích:

  (A) Předplatitel nesmí do diskuzních fór uveřejňovat škodlivý, urážející, pohoršující, vulgární, zesměšňující  nebo nenávistný obsah.

  (B) Předplatitel nesmí do diskuzních fór umísťovat odkazy či obsah odkazující na stránky s pornografií, erotickým obsahem, zbraněmi, léky, hazardem, násilným obsahem nebo obsahem, který není vhodný pro mladší 18ti let. Předplatitel dále nesmí umísťovat do diskuzí odkazy na datová uložiště nebo uložiště, která zprostředkovávají nelegální software nebo jiné nelegální služby.

  (C) Předplatitel nesmí umísťovat do diskuzních fór obsah, který nesouvisí s předmětem příspěvku nebo dané stránky, nesmí hromadně zadávat příspěvky do diskuzních fór (označované jako SPAM) s cílem tato fóra zahltit nevyžádaným obsahem.

  (D) Předplatitel si je vědom, že v případě porušení těchto zásad může být účet nebo jeho část zablokována bez možnosti navrácení částky, kterou Předplatitel zaplatil za poskytnutí těchto služeb, a dále bez možnosti tyto služby prodloužit. Předplatitel však bude v méně závažných případech informován o svém jednání a k blokaci účtu bude přistoupeno pouze tehdy, když toto jednání bude pokračovat.
 

(12) Předplatitel s obsahem těchto bodů souhlasí a ve všech psaných bodech ji přijímá.

Když máte tajnou lásku Ten stav opilosti, kdy už se bavíš s každým Cesta za dobrodružstvím

Trololol.cz je zábavní stránka, s cílem pobavit mladé i starší, ženy i muže, pampelišky i leguány, pračky i kredence. Snažíme se být vtipní, chováme se divně, pijeme, a denně překládáme komiksy a vtipné obrázky z celého světa, případně tvoříme vlastní obsah. Našim cílem je kvalitní a hutná zábava, raději v menším množství, zato taková, která zaujme, poté uchvátí, a pod smíchem vás donutí zvracet (jiná zvracení nebereme v potaz a vracíme je zpět). Trololol.cz je zábavní web plný obsahu řazeného jako web komiksy, meme komiksy, animované gify jakožto vtipná videa, avšak neopomeňme ani optické klamy a iluze, zajímavosti ze světa, přírody a z míst, kam se odváží podívat jen celníci. Případně naše velmi oblíbené odnože s fenomenálními komiksy česky Cyanide And Happiness, Red Meat a Doghouse Diaries - ty všechny stojí za pravidelné čtení. Prostě vtipy kam se podíváte!
Překládáme do českého - a Slovenského - jazyka, jsme tuzemáci jako rum se slepeckou sadou "hůl + sluneční brýle zdarma" a vesměs neradi uveřejňujeme komiksy bez přeložení do češtiny či slovenštiny. Chceme přiblížit kvalitní zábavu všem, pravidelně, každý den. Trololol.cz existuje již několik let a za tu dobu máme v databázi tisíce vtipů, komiksů, vtipných obrázků a kdoví čeho všeho ještě. Komiksy, jakož i meme komiksy a vtipné obrázky pečlivě vybíráme, snažíme se přinášet to nejlepší - i s přihlédnutím na fakt, že gusto každého jednotlivce je různé, ale přesto za ty roky víme, že... mimozemšťané existují! A krásné ženy taky!

Editor Trololol.cz: parta létajících tučňáků

Značka Trololol.cz uvedená v rohu zobrazovaných grafických materiálů, není odkazem na autora. Tato značka poukazuje na webovou adresu, kde se tento obrázek objevil - to neplatí u konkrétních výjimek, označených textem "vytvořil web Trololol.cz".
Názory znázorněné v tomto materiálu a názory uživatelů v diskuzích, nevyjadřují názor provozovatele webu. Autorské právo se vztahuje na uveřejněné články v databází všech webů spadajících pod jednotný design Trololol.cz. Kopírování a upravování uvedených článků je bez písemného souhlasu autora vysloveně zakázáno.

©2016 Trololol.cz – Všechna práva vyhrazena. Naprogramoval a technicky spravuje Pavel Hodoval.

Stojíme za zvířaty.

Nadace na ochranu zvířat Přispějte dárcovskou SMS Ukažte to vládě Pokusy na zvířatech Cirkusy bez zvířat